KONTAKT

P.P.H. INSTAL - ART Spółka Jawna
Stanisław, Wojciech, Alicja Rudzki
Janusz, Alicja Gajewski
43-354 Czaniec ul. Wodna 8
tel. +48 33 810 92 95
   

www.instalart.com.pl
e-mail: biuro@instalart.com.pl

 

DZIAŁ HANDLOWY:

sp. ds. handlowych
mgr inż. Katarzyna Michalak-Zimnal
tel. +48 33 810 92 95 wew. 26

e-mail: biuro@instalart.com.pl


fakturowanie i wysyłki
Janusz Wojewodzic
tel. +48 33 810 92 95 wew. 27


magazyn
Łukasz Kowalski, Mirosław Kocierz
tel. +48 33 810 92 95 wew. 30

kierowca /dostawca
Andrzej Czerwiński 
kom. +48 661 167 231
 

 

DZIAŁ TECHNICZNY:

główny technolog
inż. Grzegorz Kosar
tel. +48 33 810 92 95 wew. 31

e-mail: technolog@instalart.com.pl

sp. techniczno-handlowy 
mgr inż. Maciej Gajewski
tel. +48 33 810 92 95 wew. 24
e-mail: info@instalart.com.pl

DZIAŁ KSIĘGOWY:

główny księgowy
mgr Urszula Kubiczek-Niesyt
tel. +48 33 810 92 95 wew. 22
e-mail: ksiegowosc@instalart.com.pl