KONTAKT

P.P.H. INSTAL - ART Spółka Jawna
Stanisław, Wojciech, Alicja Rudzki
Janusz, Alicja Gajewski
43-354 Czaniec ul. Wodna 8
tel. +48 33 810 92 95
   

www.instalart.com.pl
e-mail: biuro@instalart.com.pl

 

DZIAŁ HANDLOWY:

Sp. ds. handlowych
Katarzyna Michalak-Zimnal
tel. +48 33 810 92 95 wew. 26

e-mail: biuro@instalart.com.pl


Fakturowanie i wysyłki
Janusz Wojewodzic
tel. +48 33 810 92 95 wew. 27
e-mail: magazyn@instalart.com.pl


Magazyn
Łukasz Kowalski, Mirosław Kocierz
tel. +48 33 810 92 95 wew. 30

kierowca /dostawca
Andrzej Czerwiński 
kom. +48 661 167 231
 

 

DZIAŁ TECHNICZNY:

Główny technolog
Grzegorz Kosar
tel. +48 33 810 92 95 wew. 31

e-mail: technolog@instalart.com.pl

Sp. techniczno-handlowy 
Maciej Gajewski
tel. +48 33 810 92 95 wew. 24
e-mail: reklamacje@instalart.com.pl

DZIAŁ KSIĘGOWY:

Główny księgowy
Urszula Kubiczek-Niesyt
tel. +48 33 810 92 95 wew. 22
e-mail: ksiegowosc@instalart.com.pl