ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE

Zawory antyskażeniowe mają na celu zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed skażeniem wody pitnej wskutek zjawiska znanego jako przepływ wsteczny. Cofanie się zanieczyszczonej wody z użytkowanych sprzętów może być szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego, ale działa także na szkodę środowiska naturalnego. Dlatego też obowiązujące uregulowania prawne nakładają na właścicieli budynków mieszkalnych czy przemysłowych obowiązek instalacji zaworów antyskażeniowych. Oferujemy Państwu wyłącznie niezawodne urządzenia, posiadające certyfikaty higieniczne, które w porę zapobiegną potencjalnemu skażeniu wodociągu cofniętą z instalacji zanieczyszczoną wodą.


Nazwa
G1
G2
L1
L2
Waga (kg)
Nr kat.
Schemat
Foto
Karta produktu
zawór antyskażeniowy 3/4 do wodmomierza DN15
3/4
1/4
77
35
0,234
14.01.01
pdf
zawór antyskażeniowy 1 do wodmomierza DN20
1
1/4
90
40
0,332
14.01.02
pdf
X
.