ŚRUBUNKI PROSTE

ŚRUBUNKI PROSTE

Śrubunki proste mosiężne w wersji zwykłej, new i chromowanej do tworzenia rozłącznych połączeń w instalacjach wodnych. Ułatwiają montaż i demontaż kolejnych części systemu rurowego i wyraźnie skracają potrzebny na to czas. Ich zastosowanie eliminuje konieczność rozbiórki całej infrastruktury lub jej większej części w razie awarii. Z tego względu umieszcza się je w kluczowych miejscach instalacji i wykorzystuje do podłączenia do niej istotnych elementów/urządzeń np. kaloryferów, liczników, zaworów.

Produkty charakteryzuje duża dokładność wymiarowa, dobrze znoszą działanie wysokiej temperatury (do 95°C) oraz nagłe wzrosty ciśnienia w instalacji. Odporne na korozję, uszkodzenia mechaniczne, pękanie i ścieranie. Gwarantują uzyskanie szczelnych połączeń z możliwością natychmiastowego usunięcia usterki.