POLITYKA JAKOŚCI

 Główny cel polityki jakości P.P.H. INSTAL-ART Spółka Jawna jako producenta armatury mosiężnej sieci instalacyjnej oraz elementów mosiężnych wytwarzanych na indywidualne zamówienie, jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości oraz konkurencyjności oferowanych produktów, na poziomie gwarantującym spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów.

   Cel ten określony jest mottem:

" POPRZEZ JAKOŚĆ DO SUKCESU"

Osiągnięcie celu realizowane jest poprzez:

1. Terminową i kompleksową obsługę Klienta obejmującą wyroby i usługi.

2. Ciągłe doskonalenie jakości wyrobów poprzez zastosowanie najnowszych technologii.

3. Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i metod pracy.

4. Stawianie naszym dostawcom wysokich wymagań jakościowych.

5. Przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zminimalizowanie ingerencji w środowisko naturalne.

6. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Zarząd i wszyscy pracownicy spółki zapewniają, że realizacja powyższej Polityki Jakości wraz z podanymi celami jest znana, zrozumiała i jest przestrzegana.